Trang tính

Bảng tính nâng cao, nhanh chóng, trực tuyến

  • Tạo các bảng tính trong trình duyệt của bạn—không cần phần mềm chuyên dụng. Xử lý mọi thứ từ danh sách công việc đơn giản cho đến phân tích dữ liệu có các biểu đồ, bộ lọc và bảng tổng hợp.
Bắt đầu dùng thử miễn phí Liên hệ với bộ phận bán hàng

Thực hiện xử lý dữ liệu một cách đơn giản

Thực hiện tính toán với các hàm và công thức mạnh mẽ trong bảng tính. Bạn cũng có thể thêm các biểu đồ phức tạp, tạo các báo cáo bảng tổng hợp, thêm bộ lọc và hơn thế nữa.

Làm việc với tất cả các loại tệp phổ biến

Nhập và chuyển đổi bảng tính hiện có để có thể chỉnh sửa ngay lập tức, bao gồm tệp Microsoft Excel®. Xuất trang tính ở dạng .xlsx, .csv, .html, .ods, .pdf hoặc .txt.

Tiếp tục làm việc từ mọi thiết bị

Tạo, chỉnh sửa và chia sẻ bảng tính từ điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn ở mọi nơi. Làm việc trong Trang tính ngay cả khi bạn ngoại tuyến.

Nhận xét, trò chuyện và chỉnh sửa trong thời gian thực

Cấp cho cá nhân hoặc nhóm quyền chỉnh sửa, xem hoặc thêm nhận xét vào bảng tính. Làm việc đồng thời và thậm chí thấy những thay đổi khi mọi người gõ. Không phải gửi tệp qua lại.

Các biểu mẫu dễ sử dụng được tích hợp với bảng tính

Tạo và nhúng bản khảo sát trên trang web của bạn hoặc gửi bản câu hỏi tại nơi làm việc. Các kết quả biểu mẫu của bạn đến thẳng Google Trang tính để xem lại và phân tích.

Tiện ích bổ sung làm cho Trang tính thậm chí mạnh mẽ hơn

Tìm các công cụ được tạo bởi nhà phát triển của bên thứ ba để thêm định dạng phong phú hơn, các quy tắc luồng làm việc và hơn thế nữa. Thậm chí bạn có thể tạo tiện ích bổ sung tùy chỉnh riêng cho miền của mình.

Chúng tôi đã có thể theo dõi và quản lý khách hàng tiềm năng bằng Google Trang tính, giúp tăng khả năng chuyển đổi lên 30%.

David Bullock

YETI Coolers

Các câu hỏi thường gặp về Trang tính

Google Trang tính hỗ trợ những công thức nào?

Google Trang tính hỗ trợ công thức ô thường tìm thấy trong hầu hết máy tính để bàn. Bạn có thể sử dụng các công thức này để tạo hàm thao tác dữ liệu và tính toán các chuỗi và số.

Tôi có thể sử dụng phím tắt trong Google Trang tính không?

Có. Nhiều phím tắt khả dụng cho Google Trang tính và luôn được bật. Chúng rất giống với nhiều phím tắt mà trước đây bạn đã sử dụng.

Tôi có thể chuyển đổi các bảng tính khác thành Google Trang tính không?

Có. Bạn có thể chuyển đổi nhiều loại tệp khác nhau thành định dạng Google Trang tính. Tệp gốc sẽ vẫn còn nguyên.